Brushless

Page
E2026

649,00€ – Mugen Seiki MBX8 Eco TEAM EDITION (Kit seul – E2026)

K.34105B

729,00€ – Kyosho MP9e EVO (Kit seul – 34105B)

Serpent Cobra SRX8e

599€ – Serpent Cobra SRX8e (Kit seul – SER600018)

Xray XB8e 2019

659,00€ – Xray XB8E 2019 (Kit seul)

80936

529,00€ – Team Associated RC8B3.1e (Kit seul)